„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

16.10.2017
Dożynki kukurydziane 2017 w Goździe

8 października 2017 w Goździe (gm. Stanin), w gospodarstwie Państwa Barbary i Krzysztofa Kiełczykowskich odbyły się ostatnie pokazy odmian kukurydzy. Na pokazach kukurydzianych pojawili się Krzysztof Kazana – Wójt Gminy Stanin, Leszek Świętochowski – Dyrektor Nieruchomości Wojewódzkich oraz Zenon Więk V – ce Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.

W tym roku na poletkach doświadczalnych zasiane było 54 odmiany kukurydzy o zróżnicowanym FAO – klasie wczesności kukurydzy. Pomimo tak późnego terminu pokazu bardzo dobrze można było zaobserwować wypełnienie kolby ziarnem, co liczy się najbardziej w uprawie kukurydzy. To właśnie ziarno daje energię w kiszonce i powinno być go jak najwięcej. Jedną z metod zwiększania energii w kiszonce z kukurydzy jest wyższe koszenie – powoduje to mniejsze zanieczyszczenie kiszonki ziemią co ma znaczenie szczególnie w tym roku, przy tak trudnej pogodzie podczas zbioru.

Polski
English