PROW 2014–2020 - SM Ryki

PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

„Operacja pn. „POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SERA RYCKI EDAM POPRZEZ PROMOCJĘ W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH SYSTEMU JAKOŚĆ TRADYCJA” mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Przewidywane wyniki operacji: Podniesienie świadomości istnienia sera Rycki Edam certyfikowanego znakiem „Jakość Tradycja” o wyjątkowych walorach smakowych z wieloletnią tradycją wytwarzania. Dlatego też, korzystając ze wsparcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, włączyliśmy się w szerokie działania promocyjne.

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”