SM Ryki BEZ GMO - SM Ryki
19.06.2017
SM Ryki BEZ GMO

25 maja 2017 w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki firma JS Hamilton Poland S.A. zorganizowała szkolenie z zakresu pobierania prób paszy do badań na zawartość GMO.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele mleczarni oraz firm paszowych. Spotkanie złożone było z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Prowadzący szkolenie Dr Sławomir Walczyński  z Instytutu Zootechniki, Państwowego Instytutu Badawczego Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie omówił aspekty prawne pobierania prób pasz, a następnie pokazał praktyczny sposób pobierania paszy z worków.

Część praktyczna odbyła się w gospodarstwie Państwa Marioli i Daniela Kwas w miejscowości Zaryte, w gm. Kłoczew. Szkolenie zakończyło się testem wiedzy i wydaniem certyfikatów potwierdzających uczestnictwo.

Spółdzielnia Mleczarska Ryki od 1 maja br. jest w okresie przejściowym, a oznacza to, że dostawcy mają trzy miesiące na dostosowanie gospodarstw do żywienia zwierząt bez używania pasz genetycznie modyfikowanych. Od 1 sierpnia 2017 Spółdzielnia Mleczarska Ryki będzie kupowała wyłącznie mleko, które pochodzi od krów żywionych paszami bez GMO.

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”