Podpisanie umowy na pożyczkę z WFOŚiGW w Lublinie - SM Ryki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

09.06.2014
Podpisanie umowy na pożyczkę z WFOŚiGW w Lublinie

3 czerwca Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej RYKI podpisał umowę na pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kredyt preferencyjny na kwotę 8 mln zł. przeznaczony jest na budowę zakładowej oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji wyniesie 10 mln zł. Projekt zrealizowany zostanie w technologii membranowej. Prace budowlane trwają od początku maja. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na koniec listopada bieżącego roku.

Polski
English
PROW 2014–2020