Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa w gospodarstwie rolnym Elżbiety i Leszka Wesołowskich w Trojanowie - SM Ryki
29.10.2015
Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa w gospodarstwie rolnym Elżbiety i Leszka Wesołowskich w Trojanowie

 23 października 2015 roku na konferencji prasowej w gospodarstwie rolnym Leszka Wesołowskiego, Minister Rolnictwa Marek Sawicki ogłosił pomoc dla producentów mleka, w związku z niskimi cenami w skupie.

Pomoc ta ma wynieść ok. 125 milionów złotych i ma dotyczyć ponad 83 tysięcy gospodarstw, zajmujących się produkcją mleka. „Chcemy udzielić wsparcia finansowego tym gospodarstwom, które produkują od 15 do 250 tys. mleka” – zapowiedział minister Sawicki. Wnioski o pomoc można składać do 15 grudnia bieżącego roku do Agencji Rynku Rolnego.

Minister dodał, że podpisał również sześć rozporządzeń, które dotyczyły między innymi: restrukturyzacji małych gospodarstw, mogących uzyskać 60 tys. zł. na inwestycje bez udziału środków własnych;  rozwoju przedsiębiorczości i wsparcia usług oraz inwestycji do 300 tys. zł.  w gospodarstwach na terenach szczególnie narażonych; zapewnienia dotacji na pokrycie bieżących kosztów aktywizacji zawodowej poza rolnictwem oraz środków przeznaczonych na szkolenia i egzaminy dla doradców rolniczych. Z kolei w porozumieniu z Ministrem Finansów zostało podpisane rozporządzenie dotyczące trybu zaliczkowania inwestycji w ra24mach PROW.

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”