„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. ”Promocja sera Rycki Edam na rynku lokalnym, polskim i UE”, mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

12.09.2017
Zaproszenie na prezentację

Serdecznie zapraszamy na na polową prezentację mieszańców
kukurydzy, soi oraz mieszanek traw COUNTRY firmy DSV

która odbędzie się 17.09.2017 roku, o godz. 12.00

w miejscowości STRYJ 84 gmina Kłoczew, na polu Martyny i Mateusza Piątków.

Na pokazie odbędzie się prezentacja ofert handlowych oraz
szeregu firm związanych z rolnictwem, a także wykład prof. dr hab. Józefa Adamczyka – HR Smolice.

Szczegóły spotkania w załączniku.