„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. ”Promocja sera Rycki Edam na rynku lokalnym, polskim i UE”, mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

23.09.2016
Ryckie sery na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD 2016

Spółdzielnia Mleczarska Ryki wzięła udział w Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2016, które odbyły się w dniach 26-29.09.2016 w Poznaniu.

SM Ryki spotkała się ze swoimi klientami i partnerami biznesowymi na największym wydarzeniu dedykowanemu branży spożywczej w Polsce. Była to znakomita okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami naszej firmy i degustacji naszych pysznych serów.

Celem tegorocznej obecności SM RYKI na Targach była promocja nowej linii serów w plastrach, a także celebracja 90-lecia powstania firmy. Z tej okazji otrzymaliśmy od organizatorów wydarzenia jubileuszowy dyplom oraz list gratulacyjny.

Targi POLAGRA FOOD to wydarzenie, któremu towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i panele dyskusyjne. Podczas targów odbyły się spotkania z gronem ekspertów dotyczące nowych trendów w żywieniu, wyzwań marketingowych stojących przed branżą spożywczą czy szans upatrywanych w nowych kierunkach eksportowych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznej edycji.