„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. ”Promocja sera Rycki Edam na rynku lokalnym, polskim i UE”, mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

14.06.2017
Najlepsze sery, jak mniamam!

Gdy jedni rzucają kośćmi, my je po prostu wzmacniamy. Gdy inni bawią nas kolejnymi odcinkami różowej pantery, my wolimy opowiedzieć pełną i bardziej prawdziwą historię żółtej patery, której smakami można cieszyć się w domu, pracy, a nawet na pikniku. Bo czerwiec zdecydowanie należy do serów z Ryk!

„Dojrzewanie Cezara w bloku. Historia z wyższej półki”, „Przygody żółtej patery” czy „Kości zostaną wzmocnione. Sery bogate w wapń” – to hasła jakie towarzyszą naszej kolejnej ogólnopolskiej akcji reklamowej, która ruszyła kilka dni temu. Nasze billboardy i citylighty można zobaczyć w kilkudziesięciu miastach.

Prezentowane na kilkuset nośnikach motywy są kontynuacją ostatniej kampanii telewizyjnej pt. „TIVI Ryki”.
Zastosowana w nich gra słów i skojarzeń ma przyciągnąć uwagę przechodniów i wskazać istotne cechy naszych serów, m.in. historię, tradycję, smak i jakość.

Czy historie te będą miały swoją kontynuację? Możemy jedynie powiedzieć, że nasze asy nadal trzymamy w rękawie.

I tyle w temacie sera … jak na tę chwilę 😉