„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pt. ”Promocja sera Rycki Edam na rynku lokalnym, polskim i UE”, mająca na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

20.12.2016
Certyfikat „Jakość Tradycja” dla Ryckiego Edamu

Najbardziej znany produkt z Ryk – ser Rycki Edam – został wyróżniony certyfikatem „Jakość Tradycja”, przyznawanym regionalnym produktom wysokiej jakości i produktom tradycyjnym.

RYCKI EDAM

Wyjątkowy, łagodny ser typu holendersko – szwajcarskiego, o doskonałym delikatnym smaku, wzbogaconym orzechową nutą. To krótka charakterystyka dumy Spółdzielni Mleczarskiej Ryki.

Ser Rycki Edam znalazł się na liście 242 produktów z całej Polski, w tym 41 pochodzących z województwa lubelskiego.

Jakość Tradycja

Certyfikat „Jakość Tradycja” to wielkie wyróżnienie dla produktów, które wyróżniają się tradycyjnym składem, sposobem wytwarzania i szczególną jakością. Bardzo istotnym kryterium certyfikacyjnym jest także 50- letni rodowód produktu. System stawia na jakość produktu: do systemu przyjmowane są wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych, należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów.

Decyzją z dnia 12 czerwca 2007 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności.