2013 - SM Ryki
2013

Nowa solownia oraz nowa serownia; w ofercie SM Ryki pojawiają się sery „Rycki Edam” i „Gouda” w eurobloku

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”