2003 - SM Ryki
2003

Oddanie nowoczesnej proszkowni; produkcja sera o wydłużonym okresie dojrzewania „Cezar” i sera wędzonego o obniżonej zawartości tłuszczu ( „Hit z Ryk Wędzony”)

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”