XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie - SM Ryki
20.07.2022
XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

Za nami XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.

Wśród wystawców byli producenci maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorzy nawozów, pasz, środków ochrony roślin, spółdzielnie i zakłady mleczarskie, ogrodnicy, instytucje związane z rolnictwem oraz firmy handlowe.

Nie mogło zabraknąć reprezentacji Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, gdzie oprócz stoiska efekty swoich prac hodowlanych prezentowało 12 naszych dostawców, którzy poddali ocenie swoje zwierzęta w różnych kategoriach. Była to najliczniejsza reprezentacja spośród wszystkich spółdzielni mleczarskich biorących udział w tegorocznej wystawie, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Spośród wszystkich wystawców biorących udział nasi dostawcy mogą pochwalić się zdobytymi nagrodami w następujących kategoriach:

  1. Viceczempionat w grupie krów w II laktacji rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej hodowli Pana Rafała Kopańskiego z Sobisk.
  2. Czempionat w grupie jałowic w wieku 10–12 miesięcy hodowli Pana Kamila Olszaka z Drążgowa oraz viceczempionat hodowli Pana Tomasza Pietrzaka z Radoryża Kościelnego.
  3. Czempionat w grupie jałowic w wieku 13–15 miesięcy hodowli Pani Katarzyny Głodek z Kurzelat oraz viceczempionat hodowli Pana Rafała Kopańskiego z Sobisk.
  4. Czempionat w grupie jałowic w wieku 19–22 miesięcy hodowli Pana Piotra Gajowego z Kopiny oraz viceczempionat hodowli Kamila Olszaka z Drążgowa.

Superczempionem wśród jałowic została sztuka rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej hodowli Pani Katarzyny Głodek zam. Kurzelaty.

Na zakończenie pokazów dzieci miały okazję do zaprezentowania swoich cieliczek.

Wszystkim biorącym udział gratulujemy.

Fot. Bogdan Czepiel

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”