XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie - SM Ryki
15.07.2018
XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

W dniach 29 czerwca – 1 lipca na terenach wystawowych  w Sitnie odbyła się XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Patronat Honorowy nad Wystawą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do Sitna  przyjechało 359 firm z całej Polski. Byli to: producenci maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorzy nawozów, pasz, środków ochrony roślin, ogrodnicy, instytucje związane z rolnictwem oraz firmy handlowe.

Najważniejszym punktem całej imprezy była Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której 151 hodowców zaprezentowało swoje najlepsze okazy. W piątek i sobotę wystawiane zwierzęta zostały poddane ocenie, a wieczorem wszyscy hodowcy otrzymali stosowne dyplomy za prezentację.

Następnie zebrani  zostali poprowadzeni przez Orkiestrę Dętą w uroczystym korowodzie na plac główny, gdzie zaprezentowano czempiony.  Hodowcy najpiękniejszych zwierząt odebrali puchary i nagrody od sponsorów.

Wystawa Bydła Mlecznego

Głównym organizatorem wystawy bydła mlecznego była Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Lublinie. Ekspozycja bydła mlecznego została tradycyjnie dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka. Hodowcy zaprezentowali 56 sztuk  krów i jałówek w ośmiu grupach. Były to zwierzęta ras: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i białogrzbietej. Komisji oceny przewodniczył rektor Uniwersytetu Przyrodniczego- prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Sędzią głównym był Piotr Kowol, któremu asystowali Janusz Tercjak oraz  Agata Trojanowska, wszyscy z PFHBiPM. Ocena bydła mlecznego to bardzo interesujący element wystawy. Sędzia w szczegółowy sposób omawiał każdą grupę ocenianych zwierząt oraz każdą ocenianą sztukę, uzasadniając dlaczego uplasowała się na tym a nie na innym miejscu. W  trakcie oceny na ringu wybrano i udekorowano 8 czempionów i 15 wiceczempionów.

Po raz dwunasty mogliśmy podziwiać dzieci w konkursie oprowadzania cieliczek. Tradycyjnie już, w czasie pokazu, zapełniły się trybuny, trudno było przedostać się do obleganego ringu. Sponsorami tego konkursu były spółdzielnie mleczarskie, PFHBiPM, SHiUZ,  Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz firma Blattin, AGROPROFIL i LODR.

WYSTAWA SITNO 2018

Lp. Wyszczególnienie Czempionaty Wiceczempionaty
Bydło mleczne
1 Krowy PHF odmiana czarno-biała w II laktacji Marcin Frączek — Okrzeja Kol. I — Marek Pikulski — Ksawerynów
2 Krowy PHF odmiana czarno-biała w III i dalszych laktacjach I — Marcin Kulikowski — Kosuty
II — Tomasz Pietrzak — Radoryż Kościelny
3 Jałowice PHF odmiana czarno-biała w wieku 12–13 m-cy I — Kamil Olszak — Drążgów
4 Jałowice PHF odmiana czarno-biała w wieku 14–15 m-cy Katarzyna Głodek — Kurzelaty I — Mariusz Mateńko — Fiukówka
II — Marek Pikulski — Ksawerynów
5 Jałowice PHF odmiana czarno-biała w wieku 16–17 m-cy Katarzyna Głodek — Kurzelaty I — Kamil Olszak — Drążgów
II — Joanna Pikulska — Ksawerynów
6 Jałowice PHF odmiana czarno-biała w wieku 18–21 m-cy I — Katarzyna Głodek — Kurzelaty
II — Mariusz Mateńko — Fiukówka
Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”