Szkolenie dla producentów mleka w RYKACH - SM Ryki
28.02.2016
Szkolenie dla producentów mleka w RYKACH

25 lutego br Spółdzielnia Mleczarska Ryki wraz z firmami towarzyszącymi: Biofid, ABS Polska, Teplo, LNB oraz DSV zorganizowała w Rykach szkolenie dla producentów mleka.

Szkolenie poświecone było problematyce mastitis oraz produkcji mleka wysokiej jakości ze szczególnym uwzględnieniem produkcji pasz objętościowych wysokiej jakości. Przedstawiciele firm uczestniczących w szkoleniu, przypomnieli uczestnikom podstawowe informacje dotyczące higieny doju oraz postępowania przed udojem i po udoju. Ważnym aspektem w walce z mastisis są urządzenia udojowe. Ich sprawność i regularne przeglądy techniczne gwarantują prawidłowy udój i zdrowotność wymienia.

Dyrektor firmy ABS Polska Tomasz Tyszecki przedstawił ofertę i omówił efekty pracy hodowlanej w aspekcie wydajności oraz chorób wymienia.  Podatność krów na zapalenia wymienia to również sprawa genetyki. Za pomocą komputerowego doboru kojarzeń można systematycznie eliminować z hodowli sztuki bardziej podatne na choroby związane z wymieniem.

Pasze objętościowe produkowane w gospodarstwie są najtańszą podstawową paszą dla bydła i to one gwarantują zdrowie i wysoką wydajność. Natomiast  nieprawidłowe przygotowanie  pasz powoduje problemy ze zdrowiem zwierząt a co za tym idzie kłopoty ze zdrowiem wymienia.

Przedstawiciel Firmy Teplo przekazał rolnikom informacje o możliwościach wykorzystania energii  słonecznej w gospodarstwie rolnym. Firma oferuje wszelką pomoc w przygotowaniu dokumentacji technicznej, podłączeniu do sieci energetycznej oraz pomoc przy złożeniu wniosku o dotację.

Na zakończenie Pani Danuta Sobich z LODR w Końskowoli przedstawiła możliwości  uzyskania pomocy z PROW 2014 – 2020. Temat ten wzbudził ogromne zainteresowanie wśród rolników i zostało zadane  dużo pytań szczegółowych o pozyskanie środków.

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”