SM Ryki w rankingu Forbesa - SM Ryki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

26.02.2014
SM Ryki w rankingu Forbesa

Spółdzielnia Mleczarska Ryki została wyróżniona w konkursie „Diamenty Forbesa 2014”. Nagrody przyznawane są firmom, które dynamicznie zwiększają swoją wartość na rynku.

Ranking przygotował prestiżowy miesięcznik gospodarczy „Forbes” według metodologii opracowanej przez analityków Bisnode Polska. Firmy oceniane są na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego. Analizowana jest ich rentowność i płynność finansowa. Wartość przedsiębiorstwa obliczana jest jako średnia ważona wartości ich majątku i wartości dochodowej. Dodatkowo jury plebiscytu sprawdza genezę wyników każdego laureata, by wyeliminować przedsiębiorstwa, w których skokowy wzrost wartości spowodowany był jednorazowym zdarzeniem.

Spółdzielnia Mleczarska Ryki pojawiła się w opracowaniu jako jedno z przedsiębiorstw województwa lubelskiego w kategorii  „przychody od 50 do 250 mln zł”.  W 2012 roku przychody sięgnęły prawie 224 mln zł., a przeciętny wzrost wartości w latach 2010-2012 przekroczył 16 procent. Zysk netto firmy w 2012 roku wyniósł 3,7 mln zł.

Polski
English
PROW 2014–2020