SM RYKI laureatem plebiscytu „Lubelskie Firmy 25-lecia” - SM Ryki
03.07.2015
SM RYKI laureatem plebiscytu „Lubelskie Firmy 25-lecia”

Spółdzielnia Mleczarska Ryki, jeden z największych producentów sera dojrzewającego w Polsce, została laureatem plebiscytu  zorganizowanego przez „Gazetę Wyborczą Lublin”. Jego celem było wyróżnienie firm, które najlepiej odnalazły się w realiach wolnego rynku i odnoszą sukcesy. Plebiscyt ogłoszony został z okazji 25-lecia gazety.

– Z dumą odbieramy nagrodę w plebiscycie „Lubelskie Firmy 25-lecia”. Znalezienie się wśród największych firm Lubelszczyzny to dla Spółdzielni duży sukces oraz potwierdzenie naszej silnej i stabilnej pozycji. W ciągu ostatnich lat udało nam się z sukcesem zrealizować wiele inwestycji  i nagroda ta dowodzi, że nasze starania są dostrzegane – mówi Grzegorz Kapusta, Wiceprezes Spółdzielni n Mleczarskiej Ryki.

Do udziału w plebiscycie „Gazety Wyborczej Lublin” zgłoszonych zostało aż 171 przedsiębiorstw. Z tego grona, jury powołane przez gazetę, wybrało 25 laureatów tytułu „Lubelskiej Firmy 25-lecia”. W skład kapituły weszli: prof. Zbigniew Pastuszak – Dziekan Wydziału Ekonomii UMCS, prof. Zbigniew Żukowski – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL, Maciej Maniecki – Prezes Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin oraz Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.

Spółdzielnia Mleczarska RYKI należy obecnie do największych producentów serów dojrzewających. Przez blisko 90 lat  obecności w branży mleczarskiej firma zdobyła silną pozycję na rynku oraz zaufanie klientów. Potwierdzeniem jej sukcesów jest przyznany niedawno tytuł „Jakość Roku 2014”, „Lider Spółdzielczości 2015”, czy „Złoty Paragon 2015-Nagroda Kupców Polskich”.

Polski
English
PROW 2014–2020
Etap IEtap II
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”