Dni QUQURYDZY - STRYJ 2018 - SM Ryki

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

02.10.2018
Dni QUQURYDZY – STRYJ 2018

9 września 2018 r. w miejscowości Stryj w gm. Kłoczew w gospodarstwie Anny i Jana Korysiów odbyły się RYCKIE DNI QUQURYDZY organizowane przez AGRO – POL Wojciech Białecki oraz Spółdzielnię Mleczarką Ryki, przy współpracy firm nasiennych żywieniowych oraz firm z otoczenia rolnictwa.
Największe podziękowania należą się dla Państwa Anny i Jana Korysiów za udostępnienie pola pod poletka z kukurydzą i cierpliwość za przygotowanie pola i wysianie kukurydzy. Wszystkich odmian było aż 70.

Podczas prezentacji odmian kukurydzy przedstawiciele poszczególnych firm nasiennych mieli możliwość przekazania zwiedzającym informacji o dostępnych odmianach. Trudne warunki polowe jakie wystąpiły w tym roku dotknęły także uprawy kukurydzy. Pomimo tego, można było zaobserwować jak poszczególne odmiany radziły sobie w stresowych warunkach.
Po omówieniu odmian kukurydzy odbyły się konsultacje w zakresie uprawy kukurydzy lub żywienia zwierząt, a także budowy i wyposażenia obór oraz przygotowywania paszy objętościowej.

Polski
English
PROW 2014–2020
ryckiedam.eu
Laureat
„Marka Lubelskie”