„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup nowoczesnych technologicznie urządzeń do badania mleka oraz pakowania sera i proszku serwatkowego w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki, co przyczyni się do innowacyjności procesu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

19.06.2017
SM Ryki BEZ GMO

25 maja 2017 w Spółdzielni Mleczarskiej Ryki firma JS Hamilton Poland S.A. zorganizowała szkolenie z zakresu pobierania prób paszy do badań na zawartość GMO.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele mleczarni oraz firm paszowych. Spotkanie złożone było z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Prowadzący szkolenie Dr Sławomir Walczyński  z Instytutu Zootechniki, Państwowego Instytutu Badawczego Krajowego Laboratorium Pasz w Lublinie omówił aspekty prawne pobierania prób pasz, a następnie pokazał praktyczny sposób pobierania paszy z worków.

Część praktyczna odbyła się w gospodarstwie Państwa Marioli i Daniela Kwas w miejscowości Zaryte, w gm. Kłoczew. Szkolenie zakończyło się testem wiedzy i wydaniem certyfikatów potwierdzających uczestnictwo.

Spółdzielnia Mleczarska Ryki od 1 maja br. jest w okresie przejściowym, a oznacza to, że dostawcy mają trzy miesiące na dostosowanie gospodarstw do żywienia zwierząt bez używania pasz genetycznie modyfikowanych. Od 1 sierpnia 2017 Spółdzielnia Mleczarska Ryki będzie kupowała wyłącznie mleko, które pochodzi od krów żywionych paszami bez GMO.

Polski
English